Teológiai nap Nyomtatás

„… ha valami nehezet kívánt volna, nem tennéd-e meg azt is?”

teologia.jpg?540Nagyböjt derekához közeledve vizsgáljuk meg életünket, hogy felismerjük, mit kíván tőlünk az Úr. Nem kérdés, hogy az ő meghívására jöttünk a szemináriumba talán kicsit félve, gondolkodva, hogy mit rejtenek magukban ezek a nagy magas, vastag sárga falak. Az idő múlásával, a programok váltakozásával többé-kevésbé mindnyájan felvettük a ritmust.

Ha szól a csengő, azonnal indulunk imádkozni vagy tanulni. De mi konkrétan a feladatunk? Első és legfontosabb lenne talán az, hogy elmélyüljünk az Isten és a felebarát szeretetében, hiszen Jézus szavait betartva kell majd példaképek legyünk a kinti világban: „Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim b_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_Telekessy_2013_P3042456.JPGvagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35).Ez nem csak fakultatív lehetőség számunkra, hanem kötelesség is. Mert azzal, hogy kispapnak jelentkeztünk, magunkra vállaltuk a jézusi tanítást. Ezt pedig a legapróbb dolgokon kell elkezdenünk. Ilyenek például, hogy meghallgatom a másikat, építő kritikát mondok a szemébe, felkínálom a segítségem a rászoruló társamnak. Nem kell eget rengető nagy dolgokra gondolni, elég, ha észrevesszük a mindennapi apró jó cselekedetekre való lehetőségeinket. Több mint háromszáz évvel ezelőtt feltehetőleg Telekessy István püspök úr is ebben a szellemben gondolhatott arra, hogy Egerben szemináriumot létesítsen. Szoktuk mondani, hogy kevesen vagyunk kispapok, a püspök atya a házat hat kispap számára rendelte. Nem félt attól, hogy mi lesz, ha nem lesz elég kispap. Hitt és bízott az Istenben, hogy betartja szavát: „Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.” (Lk 10,2). A mi feladatunk, hogy vonzóvá tegyük a keresztény életet a nem hívők számára is. Mert sajnos néha igaz, hogy nem látszik rajtunk az örömhír. Kicsit talán olyanok vagyunk, mint a szíriai Námán. Amikorb_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_Telekessy_2013_P3042459.JPG

észrevesszük a lehetőséget, megörülünk neki. Ha azonban az Úr nem úgy segít, ahogyan mi azt előre elgondoljuk, máris kedvünket veszítjük. A szeminárium életében is voltak nehézségek. Elég, ha csak az 1756-os villámcsapásra gondolunk, melynek következtében kigyulladt és porrá égett. Az újjáépítés 1784-ben megindult. 400 szekér követ hordtak le a várból a szeminárium „új épületéhez”. Van, amikor nekünk is újjá kell építenünk összedőlt elképzeléseinket, de már nem a saját vágyaink, hanem Isten rólunk megálmodott terve szerint. Tudjuk azonban, hogy erőnkön felül, nem próbál meg minket és kegyelmével mindig megajándékoz. A kérdés már csak az, hogy mi honnan hordjuk a követ az újjáépítéshez. Mert van lehetőségünk rá – kinek mennyi –, hat-hét év, hogy összegyűjtsük az alaphoz szükséges szikladarabokat. Példaképeink is vannak, nemcsak háromszáz évb_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_Telekessy_2013_P3042472.JPG távlatából, hanem a közelmúltból is. Talán mindnyájan emlékszünk még Meszlényi Zoltán püspök és vértanú boldoggá avatására, melyre nem is olyan régen, 2009. október 31-én került sor az esztergomi bazilikában. Ő mondta egyik beszédében: „Az élet, különösképpen a pap élete katonáskodás a földön, a lelkipásztorkodás örökös küzdelem saját gyarlóságunkkal, s azoknak az embereknek örök gyarlóságával, akik között élnünk kell, mint a szent titok kiszolgáltatóinak.” Ebben segítsenek bennünket a mai napon elénk tárt apostolutódok példa értékű élete, hogy mi is megtalálván helyünket a világban, Isten terve szerint világosságai legyünk a világnak.

 

b_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_Telekessy_2013_P3042509.JPGb_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_Telekessy_2013_P3042523.JPG

 

 

 

 

 

 

 

b_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_Telekessy_2013_P3042526.JPGb_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_Telekessy_2013_P3042531.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_Telekessy_2013_P3042556.JPGb_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_Telekessy_2013_P3042564.JPG

Módosítás dátuma: 2013. március 10. vasárnap, 14:07