Egri Főegyházmegye hírei

Főoldal Hírek Veni Sancte
Veni Sancte PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dr.Dolhai Lajos   

b_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_2013_Veni_Sancte_P1140134.JPGNálunk a tanévkezdés mindig ünnep. Különösen ebben az esztendőben, hiszen ma van a Szent Kereszt fölmagasztalásának az ünnepe.

A mai napon hálával gondolunk Szent Ilonára, Nagy Konstantin császár édesanyjára, aki megtalálta Jeruzsálemben a megváltó Jézus keresztjének maradványait. Gondolhatunk arra is, hogy 335. szeptember 14-én szentelték föl azt a bazilikát, melyet Nagy Konstantin a Golgotán emeltetett a Szentkereszt tiszteletére. Itt történt a keresztnek első nyilvános ünneplése és fölmagasztalása. Igaz, a nyugati egyházban csak a VII. századtól kezdték el ünnepelni ezen a napon a Szent Keresztet, miután Herakliusz császár 628-ban visszaszerezte azt a perzsáktól, akik majd’ másfél évtizeddel korábban, Jeruzsálem elfoglalását követően, magukkal vittek.

 

De talán ezeknél a történelmi eseményeknél fontosabb az a látomás, amit Nagy Konstantin császárral kapcsolatában szoktunk emlegetni, főleg ebben az évben, amikor a milánói ediktum 1700 éves évfordulójára b_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_2013_Veni_Sancte_P1140137.JPGemlékezünk.

A történeti hagyomány szerint Nagy Konstantin császárnak egy sorsdöntő csata előtt látomásban feltűnt egy jel, a kereszt jele, és egy felírat: "in hoc signo vinces!" E jelben győzni fogsz. A császár győzött, és ez nemcsak a kereszténység, hanem az egész világ történelmében igen komoly fordulatot hozott.

Adja Isten, hogy Nagy Konstantinhoz hasonlóan nekünk is legyen ilyen hitbeli tapasztalatunk. Segítsen bennünket a Szentlélek kegyelme, amiért a kápolnában imádkoztunk, hogy Krisztus keresztje, a megváltó keresztjéből fakadó kegyelem segítségével mi is győztesek, vagyis eredményesek, sikeresek legyünk abban a szellemi, lelki harcban, ami együtt jár a teológiai tanulmányokkal és a papságra való felkészüléssel.

 

b_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_2013_Veni_Sancte_P1140144.JPG2) A bevezető gondolatok után tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet tanévnyitó ünnepségének minden résztvevőjét; kiemelten is köszöntöm Palánki Ferenc püspök atyát, aki a kápolnában, mint volt spirituális, megértő és együtt érző szeretettel imádkozott velünk és értünk. Köszönjük, hogy elvállalta ezt a szolgálatot.

Név szerint szeretném még köszönteni Ficzek László irodaigazgató urat, Homa Jánost, a Szent József kollégium igazgatóját, akik jelenlétükkel megtisztelik az idei Veni Sancténkat.

Már a kápolnai hitvallás és eskütétel is jelezte, hogy az új tanév egyik jellegzetessége, hogy ÚJ REKTORA VAN az Egri Hittudományi Főiskolával szinbiózisban élő Papnevelő Intézetnek, a Szemináriumnak.

Buda Péter rektor Urat nem bemutatnom, hiszen mindnyájan ismerjük, de szeretném azért megjegyezni, hogy Péter atya mint prefektus egy periódusban 1996-2002 között közvetlenül is dolgozott a papnevelésben. Joggal, megalapozottan reméljük, hogy vezetésével megújul a Szeminárium mindennapi élete, és alaposabbá, igényesebbé válik a kispapok felkészítése.

Mert a tanévnyitó ünnepélyes pillanataiban sem feledkezhetünk meg arról, hogy az alapító püspök, Telekessy István szerint intézményünk első és legfontosabb célja, hogy papokat adjon az Egyház szolgálatára.b_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_2013_Veni_Sancte_P1140149.JPG

Ebben az ünnepi órában, az új, egyháztörténész szemináriumi rektor köszöntésekor, feltétlenül szeretném megemlíteni, hogy 450 évvel ezelőtt rendelte el a tridenti zsinat a szemináriumok felállítását, egészen pontosan 1563. július 15-én, a 23. sessió eredményeképpen a „Cum adolescentium aetá” dekrétumával. Korábban, többnyire csak a kolostori és székesegyházi iskolák történt a leendő papok képzése. A zsinatnak köszönhető, hogy a római Capranica és a Loyolai Szent Ignác által létrehozott 2 kollégium után sorra létrejöttek a szemináriumok, amelyek a harmadik évezredben is alkalmasak arra, hogy jó és szent papokat képezzenek az Egyház szolgálatára.

A II. Vatikáni zsinati utáni kísérletezgetések, néhány negatív tapasztalt után kiderült, hogy jelenleg nincs jobb módszer a papképzésre. Ezt állapítja meg a Pastores dabo vobis, posztszinodális dokumentum is, ami éppen 20 esztendővel ezelőtt jelent meg.

A viszontlátás örömével köszöntöm a jelenlévő elöljáró és tanár atyákat, és kispapjainkat, akik visszatértek a vakációról.

A hallgatók sorában megkülönböztetett szeretettel és várakozással köszöntöm 7 elsőéves hallgatónkat, az új kispapokat, akik a mai gazdasági és erkölcsi válságtól szenvedő országunkban is meghallották a hívó szót, és papok akarnak lenni.

Itt, ebben az ünnepi órában csak arra szeretném emlékeztetni Őket, hogy ebben a házban két intézményhez is tartoznak. Nemcsak az Egri Hittudományi Főiskola hallgatói lettek, hanem egyúttal az Érseki Papnevelő Intézet növendékei.

Soha ne feledjék, hogy nemcsak főiskolai hallgatók, hanem kispapok, papságra készülő, hitből élő fiatalok. Ebben a házban, a tanulás mellett, el kell sajátítaniuk egy újéletformát és új életstílust, ami legalább olyan fontos, mint a teológiai tanulmányok végzése.

b_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_2013_Veni_Sancte_P1140157.JPGAz új tanév kezdetén nemcsak nekik, hanem a felsőbb éveseknek is szívesen idézem Szent Bernát szavait:

„Vannak, akiket csak a tudás vágya hajt a tanulmányok felé: ez rendetlen kiváncsiság.

Vannak, akik azért akarnak csak tudni, hogy róluk is tudomást szerezzenek: ez alantas hiúság.

Mások azért kivánnak tudásra szert tenni, hogy tudásukat eladhassák, hol pénzért, hol kitüntetésért: ez aljas nyerészkedés.

De vannak olyanok is, akik azért óhajtanak tudni, hogy mások épülését szolgálják: ez őszinte szeretet.

S végül olyanok, akik azért kivánják a tudást, hogy ők maguk épüljenek: ez bölcsesség”.

Remélhetőleg, teológus hallgatóinkat a negyedik és ötödik szempont hozta az Egri Hittudományi Főiskolára: a tanulás által egyrészt több, értékesebb emberekké akarnak válni, másrészt azért, mert a megszerzett tudás által mások épülését, egészen konkrétan Isten újszövetségi népét akarják szolgálni, sőt mint az új evangelizáció munkatársai hitre akarják vezetni a kevésbé hívőket vagy hitetleneket.

Távollétükben is szeretettel gondolunk a VI. éves diakónusokra, akik számára a tanév korábban kezdődött, hiszen ők már szeptember elején megkezdték lelkipásztori gyakorlatukat.

196 aktiv hallgatóval kezdjük meg az új tanévet: 42 kispap osztatlan teológus képzésben, a világiak közül 123 fő katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon, 31-en pedig hittanár nevelő mesterszakon végeznek teológiai tanulmányokat.

Mindnyájan látjuk, hogy kispapok száma nemcsak a gyenge felvételi eredmények, hanem a hivatástisztázó eltávozások miatt is csökkent, de jelentősen növekedett a katekéta alapszakos szakos és hittanári mesterszakos hallgatók száma.

Ennek egyértelmű magyarázata az, hogy ebben az új tanévben is 11-el gyarapodott az Egri Egyházmegyében a katolikus iskolák száma, és a 41 katolikus általános iskolában és középiskolában szükség van jól képzett világi hitoktatókra.      Azután ettől a tanévtől kezdődően az állami iskolák első és ötödik osztályában megkezdődik az órarendszerű hitoktatás, fakultativ módon, mint az etika tantárgy alternativája.

Dr.Dolhai Lajos rektor ünnepi beszédéből

További képek megtekintése

b_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_2013_Veni_Sancte_P1140168.JPG

b_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_2013_Veni_Sancte_P1140171.JPG

b_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_2013_Veni_Sancte_P1140185.JPG

b_250_0_16777215_0___images_stories_honlap_kepek_2013_Veni_Sancte_P1140172.JPG

Módosítás dátuma: 2013. szeptember 29. vasárnap, 15:44
  Premium joomla templates by Lonex.

Olvassa be okostelefonjával

Mobile Barcode

BelépésSzavazások

Hogy tetszik Önnek az új honlapunk:
 

Online felhasználók

Oldalainkat 8 vendég böngészi
Tartalom találatai : 293972