Egri Főegyházmegye hírei

Főoldal Felszenteltek
Felszenteltek
Varga Lóránt PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...Varga Lóránt vagyok. 1988. október 29-én születtem Szatmárnémetiben. Négyéves korom óta élek Magyarországon bátyámmal és szüleimmel együtt. Először Debrecenben, később, 1996-tól Sámsonkertben találtunk otthont. Általános iskolai tanulmányaimat a Svetitsben végeztem. 2007-ben érettségiztem a Szent József Gimnáziumban, ekkor kértem felvételemet Bosák Nándor püspök atyától a Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye kispapjai közé. Egy váci előkészítői év után az Egri Hittudományi Főiskolán végeztem filozófiai és teológiai tanulmányaimat.

Bővebben...
 
Vanyo Péter PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...

Vanyo Péternek hívnak. A felvidékről származom egy kis faluból Lucskáról.

Négyen vagyunk, testvérek én vagyok a legfiatalabb köztük. A szüleim közül még édesanyám él.

A hitre nevelésben nagymama segített, akinek sokat köszönhetek. Minden Vasárnap elmentünk a misére és itt alakult a hivatásom is. Nagyon szerettem a templomba járni. Ahogy nőttem egyre jobban éreztem magamban az Istennek a hívó szavát és ezt próbáltam elfogadni. Amikor az általános iskolában pályát kellet választani én az asztalos szakot választottam. A hivatás egyre jobban érlelődött bennem.

Bővebben...
 
Olasz Lajos PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...

Olasz Lajosnak hívnak. A Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye diakónusa vagyok. Békés megyéből származom. 2008-ban kezdtem meg felkészülésemet a papságra az Egri Hittudományi Főiskolán és Érseki Szemináriumban. Tartalmas, boldog éveket töltöttem itt.

A katolikus vallást nem gyakorló családban nőttem fel. A papi hivatás gondolata a középiskolai éveim során fogalmazódott meg bennem, 16 éves korom körül. Ebben segítségemre voltak a kereszténységet hitelesen megélő tanáraim, és az ott szolgáló papok, illetve az egyházi iskola légköre. Ettől kezdve rendszeresen ministráltam. Hitemet keresztény olvasmányokkal, lelkigyakorlatokkal igyekeztem elmélyíteni. Mára a családom nagy része templomba járó. Testvérem a Gál Ferenc Főiskola és a Szegedi Tudományegyetemen hittan-testnevelés szakos végzős hallgatója.

Bővebben...
 
Palotai Ádám PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...Palotai Ádám vagyok, 1989. február 3.-án születtem Miskolcon. Sajóvámosról származom, ahol szüleimmel, bátyámmal és anyai nagymamámmal egy háztartásban élek. Görög katolikusnak kereszteltek, de már óvodás koromban nagymamám minden vasárnap elvitt magával a római katolikus templomba, ahová nagyon szerettem járni. Amikor iskolás lettem, a hittanórák miatt a görög templomba kellett mennünk, itt rendszeresen ministráltam. Ez idő alatt élt bennem egy titkos vágy: bárcsak én is római katolikus lehetnék és abba a templomba járhatnék, ahol igazán otthon érzem magam. Mindig nagy örömet jelentett számomra, ha eljuthattam egy-egy római liturgiára. 2007 áprilisában, egyik álmomban a falamon lévő feszületet láttam és egy hangot hallottam: „Neked római katolikus papnak kell menned!”ez az álom meghatározta további életemet. Azt mondtam, ha egy év múlva is ugyanezt érzem, akkor kimondom az igent.

Bővebben...
 
Kovács József PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...

Kovács Józsefnek hívnak. Győr-Moson-Sopron megyéből származom. 1983. december 26-án születtem Kapuváron. Szülőföldem Mihályi, ahol általános iskolai tanulmányomat végeztem. 2002-ig a Kapuvári, Berg Gusztáv Ipari szakiskolában tanultam, mint bolti eladó, üzletvezető szakon. 2004-ben érettségiztem a Csermajori Szakközépiskolában. Ekkor jelentkeztem a Győri Egyházmegye Papnevelő Intézetébe, ahol 2008-ig voltam, mint papnövendék. Az év nyarán elhagytam az Intézményt és 3 évig civil életet éltem. 2011 tavaszán jelentkeztem az Egri Főegyházmegyébe, ahova Ternyák Érsek atya felvett papnövendékei közé.

Bővebben...
 
Jósvay László PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...

Jósvay Lászlónak hívnak, hatodéves vagyok, 51 éves.

Az utolsó félév a visszatekintés és a leltárkészítés ideje volt számomra. Afféle szüret, amikor egybegyűjtve, egészben látják a termést és lemérik. Formált-e itt engem a Nálamnál Nagyobb? Vagy csak a tanulmányaimmal lettem több a hat év alatt? Haladtam előre Isten felé, vagy csak az öregedés, a halál gondolata vitt közelebb?

Bővebben...
 
Greutter György PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...

Greutter György vagyok. 1972-ben születtem Miskolcon, ebben a városban nőttem fel, az érettségiig itt végeztem az iskoláimat. 1998-ban diplomáztam kertészmérnökként Budapesten a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen. A kötelező sorkatonai szolgálat letöltése után a mezőgazdaságban dolgoztam növénytermesztőként gyümölcsösben és szántóföldön.
Felnőttként voltam elsőáldozó, majd a munkám mellett kezdtem el teológiát tanulni, levelező tagozaton, a budapesti Sapientia főiskolán.

Bővebben...
 
Reznek Ádám PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...

Reznek Ádámnak hívnak. 1987. december 23-án születtem Nyíregyházán. 2006-ban érettségiztem a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban, és középiskolai tanulmányaim befejeztével felvételemet kértem az Egri Hittudományi Főiskolára. Egy évet töltöttem el Vácon, előkészítő éven, majd a 2007/2008-as tanévtől az egri szemináriumban készülök a papi hivatásra. Amikor még az előkészítő éven voltunk növendéktársaimmal számolgattuk a szentelés időpontját. A 2012-es diakónus szentelés és 2013-as papszentelés több mint távolinak tűnt. Azóta valóban sok év telt el, bár korántsem érződött annyinak. Így a papszentelés előtt állva, érdekes tapasztalat visszatekinteni az elmúlt hét évre.

Bővebben...
 
Szűcs Gyula PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...

A nevem: Szűcs Mihály Gyula. 1964-ben születtem. Gimnáziumi tanulmányaimat Egerben illetve Vácon végeztem.

Testvérem 1993-ban megkeresztelkedett és ettől kezdve ő és a családja rendszeres templomba járó lett, és rajta keresztül néha, nagyobb ünnepeken eljutottam szentmisére. Csak később 2005-ben léptem rá a megtérés útjára. Ebben II. János Pál pápának a halálakor felismert nagysága nagy lökést adott. Ekkor elhatároztam, hogy a keresztség és a bérmálás szentségét felveszem.  A bérmálásra való felkészülésem alatt egyre erősebben éreztem, hogy nem csak hívőként, hanem Istennek szentelve, teljesen elkötelezve akarok élni. Ocsovai Grácián ferences atya segített nekem a helyes irányt megtalálnom. 2006-ban a pasaréti ferencesek szerveztek Medjugorjébe egy zarándoklatot. A zarándoklat alatt, Grácián atyával volt egy hosszabb beszélgetésen és ezután döntöttem. Ő bátorított arra, hogy merjem kimondani Istennek az igent és vállaljam akár a papságot is.

Bővebben...
 
Skravanek Gábor PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...Skravanek Gábor vagyok, a Váci Egyházmegye 6. éves papnövendéke. Egy Budapest közelében fekvő faluból származom, Dányból. Három testvérem van, az egész családom hívő keresztény. Általános iskolai tanulmányaim után egy faipari szakközépiskolában érettségiztem, majd még két év alatt technikusi fokozatot szereztem. Ezután döntöttem el végleg, hogy pap szeretnék lenni.

Fiatal korom óta éreztem a hívás hangját a papi szolgálatra. Hosszú időn keresztül imádkoztam kimondottan erre a szándékra, és hála az Úrnak, 2005-ben megkezdhettem a felkészülésemet, és két hónap múlva, ha Ő úgy akarja, áldozópappá szentelnek.

Bővebben...
 
Nagy Zsolt PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...Nagy Zsoltnak hívnak, 1985. augusztus 23-án születtem Nagykárolyban, és 1989 óta élek Magyarországon szüleimmel és testvéremmel. Hagyományos vallásos családban nőttem fel, a gimnáziumi tanulmányaimat pedig a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumban végeztem. Soha sem akartam pap lenni, a középiskolás éveim alatt sem merült fel bennem ennek gondolata, sokkal inkább a családos hivatásé.

Bővebben...
 
Mihoc Valerian PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...Mihoc Valeriannak hívnak, 29 éves vagyok. Váci egyházmegyés diakónus. Csángó földről (Moldva-Románia terület) származom, egy gyönyörű szép faluból, Frumoasa-ból (Csíkszeredától 120 km). Istenkapcsolatom és a hivatásom ehhez a faluhoz kötődik. Az ott élő csángó magyarok meggyőztek arról, hogy élnek a földön olyanok is, akik a törvény mellett a kegyelmet, az ítélkezés mellett a szeretetet, a szenvedély mellett az értelmet is ismerik.

Bővebben...
 
Kruzslitz Imre PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...Kruzslitz Imre Nagyváradi Egyházmegyés diakónus vagyok. Az Úr kegyelméből 2012. július 7-én Főtisztelendő Böcskei László megyéspüspök úr áldozópappá szentel a nagyváradi Székesegyházban.

Pappá lenni egy folyamat. Sokan már gyermekkoruk óta érzik, hogy az Isten hívja őket a papságra, és sokan vannak, akiknek eszük ágában sincs papnak menni, de később életük folyamán az Úr meghívásának mégsem tudnak ellenállni. Az én hivatástörténetem ezen utóbbi történetek egyike.

Bővebben...
 
Kocáver Sándor PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...Kocáver Sándornak hívnak. 1987-ben születtem Munkácson, ami a jelenlegi Ukrajnában, Kárpátalján található. Itt végeztem tanulmányaimat a 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskolában, ahol 2004-ben megszereztem az érettségi bizonyítványomat.

A papi hivatás gondolata már egész fiatal koromtól foglalkoztatott. Szinte attól a pillanattól, hogy nyolc évesen először az oltárhoz járulhattam, mint ministráns, azt éreztem, hogy a helyemen vagyok. Az évek során ez az érzés csak erősödött, és eljutottam ahhoz a pillanathoz, amikor már nekem kellett döntenem, hogy vállalom-e ezt a hivatást.

Bővebben...
 
Hajdu István PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...Hajdu István vagyok, 1984. október 7-én születtem Nyíregyházán. Vallásos családban nevelkedtem, aminek köszönhető, hogy az életemből sohasem hiányzott az Istennel való kapcsolat. Természetesen ez is alakul az emberben. Amint fejlődik, növekszik, igyekszik elsajátítani az életben fontos dolgokat, ugyanúgy a hitben való megismerése is fokozatosan nő. Amint Szent Pál apostol írja a korintusi levelében: „Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy éreztem, mint a gyermek, úgy gondolkodtam, mint a gyermek: amikor pedig férfivá lettem, felhagytam azokkal a dolgokkal, amelyek gyermekhez valók.” (1Kor 13,11)

Bővebben...
 
Eiben Tamás PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...Eiben Tamásnak hívnak, 1986. 06. 20-án születtem Fehérgyarmaton, jelenleg Jánkmajtison, a szatmári vidék egyik legszebb falujában élek. Szüleim elváltak, nevelő apám pedig sajnos már meghalt, így édesanyám egyedül nevel engem és két testvéremet. Elemi ismereteimet Jánkmajtison a Móricz Zsigmond Általános Iskolában szereztem, majd 2005-ben a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban érettségiztem.

Bővebben...
 
Czibere Zsolt PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...Czibere Zsolt vagyok, Szatmárnémetitől 25 kilométerre nőttem fel Sárközújlakon, egy vallásos községben, mely idővel városi rangot nyert. Apukám tévészerelő, anyukám pedig könyvelő. 1977. április 2-án születtem, mely dátum a hivatásom elfogadásában is nagy jelentőséggel bír. Bizonytalanságomban ugyanis jelet kértem az Istentől, hogy valóban jól értelmezem-e magamban a meghívást. Az általam mélyen tisztelt Boldog II. János Pál égi születésnapja volt a válasz,

Bővebben...
 
Czapkó Mihály PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...Czapkó Mihálynak hívnak, 1985. december 14-én láttam meg a napvilágot Szolnok városában, de valójában Besenyszögön, a város melletti faluban nőttem fel. Édesapám asztalos, édesanyám pedig könyvelő. Két testvérem van, egy bátyám és egy húgom, mindketten Besenyszögön élnek. Az általános iskolát szülőfalumban végeztem, a középiskolát már egy távolabbi településen, Mezőberényben töltöttem, ahol egy öt évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű tagozaton tanultam.

Bővebben...
 
Felszenteltek (2009-es évfolyam) PDF Nyomtatás E-mail

Bővebben...Füleczki Istvánnak hívnak, Szendrőből származom. Ez egy kis város Borsod-Abaúj-Zemplén-megyében. 20 éves vagyok. Az előző tanévben érettségiztem Edelényben, az Izsó Miklós Gimnáziumban, egy 5 éves német-szakos képzés keretén belül, ezt követően jelentkeztem az Egri Főegyházmegyébe kispapnak.

Szüleim jelenleg is Szendrőben élnek. Édesapám nyugdíjas, egész életében a munkának élt, amely a számomra példaértékű. Édesanyám annak szentelte az életét, hogy engem és testvéreimet a vallásos életre neveljen.

Bővebben...
 


Premium joomla templates by Lonex.

Olvassa be okostelefonjával

Mobile Barcode

BelépésSzavazások

Hogy tetszik Önnek az új honlapunk:
 

Online felhasználók

Oldalainkat 7 vendég böngészi
Tartalom találatai : 296488